Ενίσχυση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς για τη Μύθος Ζυθοποιία

Mythos Brewery
Δυναμική η εξέλιξη και του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Εντυπωσιακά ενισχυμένη εμφανίζεται η κερδοφορία της Μύθος Ζυθοποιίας για το 2009. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 161,6% και ανήλθαν στα 7,538 εκατ. ευρώ έναντι 2,881 εκατ. ευρώ του 2008. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 64,580 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 61,054 εκατ. ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 5,75%. Οι εγχώριες κατά όγκο πωλήσεις της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 2%. Η επίδοση αυτή, σε μια αγορά που το 2009 παρουσίασε πτώση τα τάξεως του 5%, σημαίνει ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας κατά περίπου 3%.

Σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση των θετικών αυτών αποτελεσμάτων ήταν η μείωση των λειτουργικών εξόδων με τον εξορθολογισμό του κόστους στους τομείς του marketing, trade marketing και logistics καθώς και η μείωση των δαπανών της διοικητικής λειτουργίας. Θετική συμβολή στα αποτελέσματα του 2009 είχε και η ανάπτυξη συγκεκριμένων μαρκών της Μύθος Ζυθοποιία όπως η μπύρα Kaiser.

Τα αποτελέσματα του 2009 δείχνουν ότι η εταιρεία κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την αναστροφή της πορείας της από μια επιχείρηση σε ασταθή οικονομική κατάσταση σε μια εταιρεία με μια πολύ δυναμική οικονομική βάση. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι πρώτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της εταιρείας είναι η αναπτυξιακή της πορεία.

Για το 2010 οι κύριες στρατηγικές επιλογές της εστιάζονται στην περαιτέρω μείωση κόστους παραγωγής καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση των μαρκών της στην ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της παραγωγικής μονάδας στη Θεσσαλονίκη με επενδύσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επιπλέον, για τα επόμενα πέντε χρόνια, το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από τη διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την εμπορική της δραστηριότητα σε τομείς marketing και σημείων πώλησης.

Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο όπου η αγορά μπύρας παρουσιάζει πτώση, η Μύθος Ζυθοποιία βρίσκεται σε ανοδική και αναπτυξιακή πορεία ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της.

Γνωρίζατε ότι...

Κάποιος που πίνει πολύ μπίρα, είναι "γερό ποτήρι" δηλαδή, στα αγγλικά ονομάζεται "Boozer". Η λέξη αυτή προέρχεται από την αρχαία ονομασία της μπίρας "Boozah".