Ο Βασιλιάς του λόφου
ΣκοπόςΧειρισμός
Χρησιμοποιήστε τους καταπέλτες του κάστρου σας για να το διαφυλάξετε από τους επιδρομείς.Επιλέξτε έναν καταπέλτη με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί του MOUSE ώστε να πυροβολείσετε ελευθερόνοντάς το. Επιλέξτε την σημαία, ώστε να πυροβολείσετε με όλους τους καταπέλτες σας. Με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ αδειάζετε τα καζάνια στα κεφάλια των αντπάλων σας.