Μαγικές μπάλες
ΣκοπόςΧειρισμός
Ταιριάξτε δύο ή περισσότερες μπάλες το ιδίου χρώματος για να τις διαγράψετε.Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ, για να μετακινηθείτε. Πατήστε το SPACEBAR για να διώξετε την μπάλα.